Bibliotek göteborgs universitet


bibliotek göteborgs universitet

tillgång till viktiga e-resurser inom musik- och teaterområdet, till exempel databaser och e-tidskrifter. Lässtudio, ekonomiska biblioteket har en studio för studenter i behov av läs- och skrivstöd. Enstaka äldre förvärv kan också finnas förtecknade. . Göteborgs, stadsteater, Folkteatern i Göteborg och Dramaten i Stockholm. Du kan dessutom boka grupprum och datorer via webben. Ekonomiska biblioteket, på Ekonomiska biblioteket hittar du litteratur och digital information med koppling till de ämnen som finns inom Handelshögskolan. Bibliotekets samlingar, bibliotekets samlingar består av noter, skivor, musik- och teaterlitteratur, videofilmer och tidskrifter. För universitetets studenter och anställda gäller GU-kortet som lånekort. Institutionsbiblioteket är beläget på Lennart Torstenssonsgatan.

bibliotek göteborgs universitet

Mittuniversitetets östersundssystem, Linköpings universitet e2363, Program vid lunds universitet,

Det finns 390 läsplatser i läsesalen. I, gunda förtecknas bibliotekets bestånd från mitten av 1990-talet till och med 2008 då UB upphörde med denna verksamhet för institutionsbibliotekens räkning. Du hittar bibliotekets entré i huset Artistens foajé. Biblioteket erhåller regelmässigt manus till alla pjäser som framförs. Det är samtidigt ett bibliotek för studenter och anställda inom resten av universitetet samt öppet för allmänheten. Höstens seminarier på Humanistiska biblioteket, nytt Näckrosprogram med fokus på kultur ». Biblioteket för musik och dramatik tillhör. Förutom kursböcker, tidskrifter och tidningar erbjuder biblioteket en trivsam och effektiv studiemiljö. De kan vara stora som små.

Uppsala universitet distans program, Uppsala universitet konserter,


Sitemap