Bopriser stockholm prognos


bopriser stockholm prognos

av allt mer respekt på marknaden, som allt mer börjat prisa in räntehöjningar i linje bernt lundstedt skanska med Riksbankens bana. Första räntehöjningen i mitten av året. God utveckling i omvärlden är positiva faktorer, men avgörande för Riksbanken är inflationen och tillväxten i Sverige, skriver Torbjörn Isaksson. Swedbanks bedömning är att reporäntan kommer att börja höjas i två mindre steg, 10 och 15 punkter i juli respektive oktober (vilket skulle stämma väl med Riksbankens nuvarande räntebana och dessutom innebära att Riksbankens sista två räntesänkningar tas bort i lika stora steg). Tre av ekonomerna tror dock att den första höjningen stannar på 10 punkter. Men oavsett om Riksbanken höjer räntan i september, med 25 punkter, eller väljer att börja höja räntan tidigare men mer gradvist räknar vi med att reporäntan kommer att vara noll i slutet av 2018, i linje med marknadsförväntningarna, skriver Capital Economics.

Hotell nära sturegatan 11 stockholm
Studievägledare stockholm hornstull

Budskapet har varit att reporäntan ska höjas i mitten av 2018 samtidigt som räntebanan har antytt att detta betyder en räntehöjning i september åtminstone om det handlar om en höjning med normala 25 punkter. Det är också värt att notera att vi räknar med att inflationen kommer att underskrida Riksbankens prognos i år, men att detta kommer att bli tydligt först inför septembermötet. Sedan decembermötet tror vi inte att varken tillväxt- eller inflationsbakgrunden har förändrats tillräckligt för att motivera en signifikant förändring för basscenariot i prognoserna, skriver ekonomerna på Morgan Stanley i ett kundbrev. Det mest troliga är också att räntebanan lämnas oförändrad nu även om åtminstone två direktionsledamöter, av olika skäl, kan tänkas opponera sig mot detta. Men hur övertygande blir ett budskap om att räntan snart ska höjas om man fortsätter signalera beredskap för nya lättnader? Skillnaderna är påtagliga redan i början av 2018, skriver chefsanalytikern Torbjörn Isaksson i ett kundbrev.

Trädgården stockholm lista
SOS alarm central stockholm


Sitemap