Verksamhetsutvecklare göteborgs stad


verksamhetsutvecklare göteborgs stad

Magisterexamen i limnologi (1999) från Lunds universitet. Kompetensområden: landskapsekologi populationsdynamik statistisk modellering Tre referensprojekt: Grönstrukturplan Tranås landskapsekologiska mina studier malmö högskola analyser och upprättande av grönstrukturplan för Tranås tätort (Tranås kommun). Samordnare för iene - ett europeiskt nätverk för experter inom transportinfrastruktur och ekologi (Trafikverket). Beroende var i inköpsprocessen man befinner sig kan man ha väldigt olika syn på offentliga inköp. Då får du inte missa denna, årets kanske viktigaste, konferens i ämnet! Magisterexamen i biologi/limnologi (2004) från Lunds universitet. Kandidatexamen i biologi (2012) från Linköpings universitet (inriktning ekologi, miljö- och naturvård). Hon är projektledare för miljöbedömningar i komplexa samhällsbyggnadsprojekt och tar fram fördjupade utredningar inom främst Natura 2000 och strandskydd.

Sofia Johansson, utbildare och handledare, Nytida/Lära, 30 års erfarenhet av arbete med personer inom autismspektrat och personer med utvecklingsstörning samt certifierad studio 3 tränare 4B Se helheten! Stockholms universitet - arbetade som doktorand och forskarassistent med cyanobakterier i Östersjön, samt assisterade på kurser och organiserade en tvärvetenskaplig konferens för doktorander. Han har ett stort kontaktnät inom ämnesområdet vilket är av stor vikt för att hålla kompetensnivån hög och aktuell. . Som kommunikatör driver hon arbetet med internkommunikationen på företaget och hemsidan, men hon arbetar även med externa kommunikationsprojekt och stödjer verksamheten med layout, hemsidor och andra informationsinsatser.

Ta del av Hållbar Kommun 2018! Här finns talarpresentationerna för nedladdning i pdf-format. Plenum: kommunens NYA roll Kommunernas viktiga roll som. Den självklara mötesplatsen för det senaste inom kvalificerat socialt arbete.

Kontaktuppgifter: Gustav Palmqvist Calluna AB Hästholmsvägen Nacka Affärsområde: Planering Håkan Ignell Tillförordnad VD Håkan Ignell är en av företagets grundare och sedan april 2017 är han tillförordnad VD för företaget. Övrigt: - Kontaktuppgifter: Joakim Sundell Calluna AB Kryddstigen 14C 802 92 Gävle Affärsområde: Miljövervakning Johan Storck Naturmiljökonsult dykare Biolog med ekologisk inriktning, dykare Johan Storck arbetar med olika typer av naturvårdsuppdrag både på land och i vatten som naturmiljö- och fågelutredningar inför etablering av vindkraft. Valbart pass 2 (välj ett pass). Yrkeserfarenhet i urval: Calluna AB sedan 2018. Utförde mikrobiologiska analyser på vatten Utbildning: Masterexamen i Miljövetenskap (2013) från Stockholms universitet Kandidatexamen i Biologi (2010) Kontaktuppgifter: Sofia Kling Calluna AB Hästholmsvägen Nacka Affärsområde: Miljövervakning Staffan Nilsson Naturmiljökonsult Staffan Nilsson arbetar med naturvärdesinventeringar, gräsmarksuppföljning, särskilda artinriktade inventeringar och undervisning. Dataanalys, vetenskapliga artiklar, vattenprovtagning inom ackrediterad miljövervakning och analys av cyanobakterier. Han gör även GIS-analyser och har exempelvis gjort en 3d-modellering för rörelsemönster hos flygande djur vid blivande vindkraftparker. Mantha Kasagianni, socionom, arbetar på sektionen för förebyggande arbete och samordnar det våldsförebyggande arbetet i Botkyrka kommun 6E Hur mår din ekonomi? Kontaktuppgifter: Håkan Sandsten Calluna AB Husargatan Malmö Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten Hanna Nilsson Naturmiljökonsult Hanna Nilsson är ekolog och arbetar främst med naturvärdesinventeringar och olika artinventeringar. Medverkande: Annika Linder, verksamhetsutvecklare, Arbetsförmedlingen, Jon Radefalk, Business Development, Securitas Sverige AB, Egil Nyhlén, Affärsenheten, Upphandlingsmyndigheten. Utbildning: Kandidatexamen i biologi med inriktining naturvårdsbiologi (2014) från Göteborgs universitet Övrigt: Erik är naturfotograf med egen firma och har jobbat som guide på Svalbard. Levererar våra avtal det vi tänkt?

Älvstranden Utveckling AB - Ett bolag i Göteborgs Stadverksamhetsutvecklare göteborgs stad

Nya bostäder göteborg stad
Gör idag göteborgsvarvet
Graffiti café malmö stad


Sitemap