Akelius.se helsingborg


akelius.se helsingborg

förekommande fall för att bedöma sökandens lämplighet som hyrestagare. Du behöver vara inloggad minst en gång per halvår för att din profil ska finnas kvar. Anpassa din widget som du vill ha den och kopiera sedan grand 1 bio stockholm koden till din hemsida! Boende kan se sitt kontrakt, avi och betalningsinformation. Ditt omdöme kommer inte att publiceras på Facebook eller Google.

Om Mina sidor, vi vill uppmärksamma dig på att du vid skapande av ett konto samt användande av tjänsten tillhandahåller personuppgifter till Akeliuskoncernen. Som registrerad på Mina sidor har du samma rättigheter i fråga om dataskydd och personuppgiftsbehandling som våra hyrestagare. Vi har vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina rättigheter respekteras, att det finns en tillräcklig säkerhetsnivå och att behandlingen sker i överensstämmelse med tillämplig dataskyddslagstiftning. Boende hos oss kan registrera serviceärende och göra felanmälan. Liknande företag i närheten, widgetgenerator, gör dina omdömen synliga genom att lägga in en widget på din hemsida.


Sitemap