Mallar malmö universitet


mallar malmö universitet

säkerställer vi att olika typer av kommunikationsmaterial produceras efter samma layoutprincip. Våra layoutmallar för programmet Indesign är uppbyggda enligt olika typer av grid det vill säga olika typer av stödlinjeraster/rutnät. En konsekvent använd profil hjälper oss att på ett tydligt sätt berätta vilka vi är och vad vårt varumärke står för. Du ansöker om licentiat- och doktorsexamen vid sektionen för examen.

Mall för överklagandehänvisning, kursplan. Universitetsgemensamma administrativa blanketter finns tillgängliga i pdf-format via medarbetarportalen.

Jobb bladins i malmö
Hotell baltzar malmö
Busslinje 55 malmö
Buss från hamburg till malmö

För utskrifter på färdigtryckt brevpapper finns dock Word-mallar med både Times New Roman/Arial och med profiltypsnitten Frutiger/Adobe Garamond Pro som kan användas där detta fungerar. Den grafiska profilen gäller också för filmproduktioner. Mallar för Indesign, samtliga layoutmallar för programmet Indesign (gridmallar) finns för nedladdning i bildbanken. Sublogotyper, typsnitt, grafiska element, länkarna går till Bild- och mediebanken för nedladdning: Mallar för Word och Powerpoint, powerPointmallar. Använd därför alternativtypsnitten Times New Roman och Arial, som är standard för alla operativsystem, när du arbetar med öppna dokument i Word och Powerpoint. Anmäl dig till en gratis kurs om hur du arbetar med mallarna på Media-Trycks hemsida. I Bild- och mediebanken hittar du även en mängd filmklipp samt universitetets presentationsfilm för nedladdning. Gridmallsystemet bidrar till att göra den grafiska produktionen enklare och snabbare, och hjälper dig att sätta samman logotyp, rubriker, texter, bilder och grafiska element till en enhetlig och välbalanserad layout.

Intyg avstämningsseminarum (öppna i word och spara på din dator för att kunna fylla i formuläret). Därför är det viktigt hur din presentation eller text är utformad rent grafiskt liksom att den håller hög klass både språkligt och innehållsmässigt. Inför en presentation bör du ta reda vilken typ av skärm eller projektor som är aktuell. Lösningen består av färdiga mallar, i Lunds universitets profil, som är enkla att använda. Genom att använda dig av dessa sparar du tid och bidrar till att stärka Lunds universitets varumärke genom ett enhetligt uttryck. Det finns även dokumentmallar i word. Vad ska vi uppnå, vilka ska vi kommunicera med och vad ska vi berätta?


Sitemap