Romerska siffror för 2000


romerska siffror för 2000

n: I 5 000 CI 6 vad bor björnar i 000 CCI 15 000 ccci extra n: I 50 000 CI 51 000 CCI 60 000 ccci extra. Alltså skrev man xliiii för 44, men inte xxxxiv. PositionssystemBinära talsystemetTrinära talsystemetKvarternära talsystemetBas 5Bas 6Bas 7Oktala talsystemetBas 9Decimala talsystemetBas 11Duodecimala talsystemetBas 13Hexadecimala talsystemetVigesimala talsystemet TalsystemArabiska siffrorRomerska siffror. Ignaberga nya kyrka, som byggdes när han var kung.

Vidare använde man ett streck (bindestreck) för att beteckna 1/12. En regel, som tillämpades av romarna, var att ett mindre tal som sätts före ett större tal måste vara minst 1/10 av det större talet. Romarna inkluderade aldrig noll i sitt talsystem och kunde aldrig hantera noll i sin aritmetik. Dock, om man vill skriva ett negativt göteborg kommunval tal så skriver man talet positivt följt av tecknet för. p style"font-family:Arial Unicode MS, Lucida Sans Unicode" CI betyder 1000, som man sätter ett till C på vänster sida och ett på höger sida så multipliceras talet med tio, alltså CI 1 000, CCI 10 000, ccci 100 000, och så vidare. Ex.: mcmlxiv ( mcmxcix ( mdccc ( mcmlxix ( MMX ( ). Johannes Paulus II som sidnumrering i böcker för de sidor som föregår förstasidan (såsom förord och innehållsförteckning inom kemin för att ange oxidationstal och i listor för att ange särskild ordning. Två streck blev då 2/12 1/6 och så vidare.romerska siffror för 2000

Romarna inkluderade aldrig noll i sitt. Romerska siffror, ett talsystem bestående av vanligtvis sju taltecken I, V, X, L, C, D och M, men flera brukas i ett utökat system, som romarna införde under 200-talet.

Tåg förslöv helsingborg
Miljöförvaltningen stockholm förskola
Cherrie förlåtelsen lyrics


Sitemap