Kronan grupp ab göteborg


kronan grupp ab göteborg

Tillgångar, anläggningstillgångar. Staten, landsting och kommuner samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande. Dessa är undantagna och behöver inte anmäla verklig huvudman: Aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (börsbolag). Moms, fler registreringsbevis, uPP till 12 ÅRS historik Årsredovisning. Omsättningstillgångar, tillgångar, skulder, eget kapital och avsättningar, eget kapital. Vilka bolag måste registrera verklig huvudman? Vattenmärkt med allabolag logotyp, gratis med konto, köp utan vattenstämpel. Finansnetto (tkr) Årets resultat (tkr) Summa tillgångar (tkr) Löner till styrelse VD (tkr) Löner till övriga anställda (tkr) Vinstmarginal 1,77 1,33 11,17 8,60 1,28 Kassalikviditet 61,43 157,06 91,94 62,67 58,23 Soliditet 20,50 36,78 35,43 22,39 7,86 Laddar kreditupplysning. En verklig huvudman är de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening.

Kronan grupp ab göteborg
kronan grupp ab göteborg

kronan grupp ab göteborg

Även företag/föreningar som är försatta i konkurs men där konkursen inte är avslutad, ska anmäla verklig huvudman. Rekommenderad kreditlimit, namn, adress och telefonnummer 159 kr exkl. Obeskattade reserver, avsättningar (TKR) 0 0 0 Långfristiga skulder 0 0 202 Kortfristiga skulder Skulder och eget kapital Löner och utdelningar (TKR) Löner till styrelse VD 0 0 0 Varav tantiem till styrelse VD 0 0 0 Löner till övriga anställda Varav resultatlön till övriga. Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Dödsbon och konkursbon, enkla bolag, enskilda näringsidkare, ideella föreningar som inte har någon verklig huvudman.

Hyra släp göteborg okq8, Hyra skåpbil göteborg fria mil, Hotel pigalle göteborg lunch,


Sitemap