Doktor glas stämningen i stockholm


doktor glas stämningen i stockholm

men får ändå, från första meningen, den känsla och stämning som löper genom hela historien. Om hans rollgestaltning skrev O R-t i DN: "Det är en bister studie. Jag tycker, stockholm är med i för många böcker! Doktorn funderar på hur långt han är beredd att gå för att lösa hennes problem. Han är ungkarl men i hemlighet förälskad i fru Helga Gregorius, gift med pastor Gregorius. Själv är Glas resignerad.

En dag kommer fru Gregorius med ett lite annorlunda problem, hon är gift med pastor Gregorius, men hon älskar inte honom utan det är en annan man som har väkt hennes kärlek.
Doktor Glas äger rum i Stockholm runt sekelskiftet.
Läsaren upplever miljön genom huvudpersonens ögon.
Boken är skriven i dagboksform, det ger för det första en känsla om hur vädret och årstiden är eftersom man som läsare får ett datum att anknyta till.

I Finland blev den under titeln Läkärin kiusaus/En läkares frestelse censurförbjuden den.10.1943, men vid förnyad granskning och nu under sin ursprungliga titel (av distributören nedklippt med 250 meter) tillåten 19 tillåten i oklippt skick, dock barnförbjuden. Därefter fortlöper boken i kronologisk ordning och man får följa handlingen, precis som den är, i dagboksform. Doktor, glas har en mottagning dit patienter kommer för att få råd och hjälp. Handlingen får en vändning när Helga Gregorius kommer till. Doktor Glas är en uppvisning i olika berättargrepp avancerade dubbelexponeringar, återblickar och hallucinatoriska framtidsbilder från det lekfulla till mer uppfordrande. Mot bakgrund av svensk films enformighet vid tiden är filmatiseringen att betrakta som mycket konstnärligt anspråksfull, vilket också kritikerna fäste vikt vid.

Blasieholmen stockholm solna strand, Quality hotel prince philip stockholm sverige, Universitetet stockholm öppettider, Mcdonalds stockholm nattöppet,


Sitemap