Kompletterande lärarutbildning lund


kompletterande lärarutbildning lund

eller en väg in i läraryrket för dig som redan har ämneskunskaper. UVK ska ge dig en professionell och vetenskapligt förankrad kunskapsbas. Det är bara de som antogs före 2016 som läser sina kurser på Campus Helsingborg. Platserna på den kompletterande pedagogiska utbildningen fördelas på följande sätt: 50 av platserna är reserverade för naturvetenskapliga ämnen, 40 av platserna är reserverade för moderna språk samt engelska, svenska och svenska som andraspråk och 10 av platserna är reserverade för antagning i undervisningsämnet sociologi. Under respektive ingång kan du läsa mer om de ämneskunskaper som krävs. Då kan den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) vara något för dig. Vi antar i ämnena: Engelska, svenska, svenska som andraspråk, sociologi, fysik, kemi, biologi, naturkunskap, matematik, teknik och moderna språk.

Uppfyller du dessa krav samt har grundläggande behörighet för högskolestudier, är du behörig att söka in till KPU. I den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)  sammanstrålar utbildningens alla delar. Ämnesstudierna ska förbereda dig för att undervisa i skolans ämnen. Vill du bli musiklärare? Vi antar endast till vårterminen: Nästa ansökningsperiod öppnar 17 september och stänger 15 oktober. Du måste dock ha den ämnesbehörighet som krävs för ditt/dina ämne/n. Lunds universitet erbjuder även musiklärarutbildning vid Musikhögskolan i Malmö. Behörighet, för att vara behörig till KPU behöver du ha med dig 180 hp när du ansöker.

Lingvistik fortsättningskurs lund
Cecilia lundberg björn axen
Psykologen lund öppettider
Gråbrödersgatan 3 lund

Kompletterande pedagogisk utbildning, för den som redan har läst relevanta ämneskurser utanför ämneslärarutbildningen erbjuder Lunds universitet möjligheten att studera till lärare via. Content manager: se, print Nov. Se mer information här. En del av poängen kan vara i annat ämne/andra ämnen än det ämne/de ämnen som du vill utbilda dig till lärare. KPU är en alternativ väg till en ämneslärarexamen. Sedan 2016 är ämneslärarutbildningen lokaliserad till Lund.

Teacher education (in Swedish) Department of History, Lundkompletterande lärarutbildning lund


Sitemap