Advokat stockholm asyl


advokat stockholm asyl

gäller i ditt fall. Höga krav på en advokat i Stockholm. Även om du enligt de formella reglerna skulle sakna rätten att överklaga så kan vi i enstaka fall hjälpa dig som behöver en asyladvokat. Behöver du juridisk hjälp? Döms du däremot för brott så blir du skyldig att betala en del av statens rättegångskostnader i fallet.advokat stockholm asyl

Du har rätt att framställa ett eget önskemål i valet av jurist.
Vi vill gärna företräda dig så att du får rätt hjälp av en jurist som är kunnig i asyl- och migrationsfrågor.
Kontakta oss på Lindhagenjuristerna redan idag.

Advokat stockholm asyl
advokat stockholm asyl

Läget i världen är instabilt och saker och ting kan förändras över en natt; det gäller även din situation. Att känna trygghet, att kunna etablera sig i ett säkert hem och leva ett liv utan risker det är en mänsklig rättighet och bedömningen kring vilka som får stanna- och vilka som inte får det; det regleras av asylrätten. Skulle du ansöka om asyl på nytt så är vi redo att bistå dig. Viktigt är att du kontaktar oss i förväg innan du ansöker - så att vi på bästa sätt, tillsammans med dig, kan sammanställa de argument du har för din nya asylansökan. En politisk förändring har skett i hemlandet och gör det omöjligt för dig att återvända. Rating:.3/ 10 (10 votes cast). Det kan handla om krig, förföljelse, hot, våld, svält, naturkatastrofer eller politiska skäl som gör att man måste fly från sitt hemland. Har viktig information förbisetts och finns det detaljer som inte togs upp i ansökan? Lång erfarenhet av att hjälpa människor på flykt. Du har en livshotande sjukdom som inte går att bota i ditt hemland. Fyra år är en lång tid och det kan vara så att du har rätt till en ny prövning och rätt till asyl. Vill du anlita Kallus Advokatbyrå, ring.

Asyladvokat Stockholm Rättshjälp för migration och asyl
Asyljurist Stockholm Rättshjälp för migration och asyl
Juridiska områden Advokat Stockholm
Asyl - Advokat - Kallus Advokatbyrå
Christer Hansson Advokatbyrå Stockholm


Sitemap