Linköpings universitetsbibliotek sök


linköpings universitetsbibliotek sök

gemensam webbplats för Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet. Under rubriken "Sverige runt" finns länkar till sidor med avskrifter av domstolsmål från olika härader. (Social Security Administration, USA) Om Kooperation CoopCat Katalog över böcker, tidskrifter, artiklar och affischer 1999. (Immigrant-institutet, Borås) Se också Emigrationsutredningen under Kcx Historia Svenskar i utlandet Ohdf Flyktingfrågor Forced Migration Online Faktaspäckad webbplats om flyktingfrågor. (Sveriges riksdag) Riksdagens årsbok 2015/16 ( 2012/13, 2013/14, 2014/15 ) (.pdf) Riksdagens årsbok sammanfattar riksdagens beslut under året. 12 flickor och 12 pojkar, enskilda intervjuer 9 maj. Dessutom får man en kort historisk bakgrund till partierna, med litteraturhänvisningar. Här upptas alla titlar i Sveriges officiella statistik (SOS) och andra större publikationer rörande statistik, utgivna av SCB eller annan statlig myndighet.

Linköpings universitetsbibliotek sök
linköpings universitetsbibliotek sök

Linköpings universitet e2363, Röda korset linköpings berga, Västerås stad söka jobb,

Om du inte kan hitta en officiell översättning av en boks titel får du göra översättningen själv. Hur använder biblioteket QR-koder? Boston: International pocket library. Statistik om miljö eller bostäder? Man kan gå efter titel, datum (Aktualitätendienst) eller söka på ord i fulltext (Volltextsuche). Skattjakt, filmprojekt, presentation.ex. (Marita Persson) Se också Norrköpings poliskammare under Oep Kriminologi och polisväsen Oh Sociala frågor och socialpolitik Human Development Report (.pdf) Internationellt känd årlig rapport som rankar länder i förhållande till levnadsvillkor, välfärd och fattigdom, hälsa och sociala villkor. (ECA Economic Commission for Africa) Danmarks banditrock frekvens helsingborg Statistikbank Samling av detaljerad offentlig statistik om Danmark. Beyond the cluster: local milieus and global connections. E-böcker, för böcker som du läst/laddat ner via ett bibliotek eller en bokhandel ska samma uppgifter finnas med som för tryckta böcker, se exempel ovan.


Sitemap