Lungröntgen Tolkning abcde


lungröntgen Tolkning abcde

(datoriserad axiell tomografi) skannar kan avslöja skuggan av hjärtat. Behandling akut vid blodkräkning (hematemes) och/eller mörkt blod i avföringen (malena) Vätska Syrgas Glypressin Protonpumpshämmare (Nexium) Antibiotika (Ciprofloxacin, Cefotaxim).

Defibrilera inom 3 min om VT eller VF Fortsätt med HLR i 2 minuter. Nasofarynxprov Bronkoskopi borste/lavage BAL Sputumodling Urin (antigen mot pneumokocker, legionella) (Serologi) (Blododling om sjukhussmittad) Symptom, nedre UVI (akut cystit)? "Airways" / Fria luftvägar, tala med patienten. Diarré 6/dygn en av: feber.5C, Puls 90, Hb 30, CRP 30, S-albumin Inläggning! Distalt (tår) Dorsalt Blöder något Smärtsamma sår Avgränsade sår Utstansade sår Behandling: Öppna kärlet För vilket ABI är PTA (ballongvidgning) aktuellt hos en caludicatio? A) fjällande hud b) rivmärken c) substansförlust av epidermis, ger ej ärr d) ärr e) sårskorpa, intorkat serum a) squama b) exkoriation c) erosion d) cicatrix e) crustae Vad kan ha orsakat. Det finns även videor med ungefär samma material och allting är mycket pedagogiskt och lättsamt illustrerat i serietidningsmanér. Som vanlig A-HLR men: Lägg kvinnan platt på rygg Böj höger knä 90 grader och vrid höften åt vänster Skjut placenta åt vänster.ex. Kranialnerver (CN II-XII) Synfält (Donders test eller konfrontationstest) Senreflexer (biceps, triceps, brachioradialis, patella, achilles) Diadokokinesi Armar uppåt sträck / Grassets test Grovkraft (skuldror, halsrygg, armar, händer, ben, fötter) Finger-näs Häl-knä Sensorik Babinski Rombergs test Omvänd-Barré Gång (vanligt, tå, häl, linje) Fem mentala nedsättningar vid demens? Tuberkulos - Crohnliknande bild. RÖntgen m är en kunskapskälla för den som vill fördjupa sina kunskaper i radiologi.


Sitemap