Laro uppsala


laro uppsala

. Klienten stöttas i att skapa hållbara rutiner och struktur från morgon till kväll med syfte att öka ansvarstagandet och därmed ge sig själv möjligheten till ett meningsfullt liv med en fungerande vardag. För personer som ingår i substitutions program erbjuder vi fortsatt medicinering i samarbete med ordinerade läkare och mottagning. På Ringsjöhemmet finns en terapihund. I vårt särskilda boende och på korttidsplatserna kan vistelsen inledas med en funktionsbedömning av arbetsterapeuten där den enskildes resurser och svårigheter blir synliga vilket ger en bra grund för den individuella genomförandeplanen. Våra lokaler är handikappvänliga vilket ger möjlighet för oss att ta emot klienter med somatiska funktionshinder. Medicinering och sjukvårdskompetens, nada, vi kan ta emot klienter med medicinering under ansvarig läkare.

Regler, alla klienter skriver på ett kontrakt om regler vid ankomst. Därutöver mycket individuellt behandlingsarbete med stöd av personal och KBT-baserade individuella samtal. Trevligt läge i Gagnefs Kyrkby där det nödvändigaste i form av affärer finns.

Etisk rådgivning kompletteras bl a med präst som kommer för gruppsamtal varannan vecka och vid behov för individuella samtal. Vi gör också stadsresor till bl a Falun, Borlänge, Mora och i samband med AA-/NA-möten tre gånger i veckan. För att stimulera klienterna till att ändra tankar och beteenden väljer vi ofta flera och kompletterande arbetssätt och metoder som t ex KBT eller. MI, mI är ett synsätt som tillämpas och behandlingspersonalen utbildas.

Programmet är mindre akademiskt/skolmässigt än traditionell 12-steg. Se mer bilder på omkringliggande miljö, boenderum och gemensamma lokaler här. Utifrån genomförandeplanen anpassar vi aktiviteter som utvecklar klientens förmågor och färdigheter. Klienterna utför sysslor som matlagning i lag, städning, hantera ekonomi. Träningslokal finns i källaren för egen träning.

AA-/NA-möten är en viktig del i 12-stegsbehandlingen och normalt går klienterna på tre möten i veckan. Vår personal har varierande bakgrund och utbildning vilket ger oss möjlighet att erbjuda en allsidig behandling. Behandlingsarbete, dagtid behandlingsgrupper förmiddag och eftermiddag, ofta i små grupper. Klienterna arbetar i små grupper som skapar familjär stämning och nära samarbete. Boende, klienterna bor i eget rum med handfat men delar dusch och toalett. Goda kommunikationer, kraftaverk ligger i utkanten av Gagnefs Kyrkby med buss utanför dörren och 10 minuter till tågstationen och därifrån goda kommunikationer till Borlänge, Falun, Uppsala, Stockholm, Gävle.


Sitemap