Apotekarutbildning uppsala universitet


apotekarutbildning uppsala universitet

även inom läkemedelsindustrin. Göteborgs universitet har samarbete med flera partneruniversitet runt om i världen. Upplev studentlivet, två studentstäder - ett universitet. Du får lära dig om läkemedlens struktur, egenskaper, effekter, tillverkning, prövning, användning, ursprung och utveckling. . Det femåriga apotekarprogrammet ger dig en bred farmaceutisk kompetens. Det finns också möjlighet att fördjupa sig inom traditionella farmaceutiska ämnesområden som läkemedelsutformning och experimentell medicinsk forskning. Under sommaren är det ganska vanligt att studenter hjälper forskare vid universitet. Både receptarier och apotekare är farmaceuter, men apotekaren har en längre utbildning. Att läsa hos oss på farmaceutiska fakulteten är att kliva in på en spännande väg till att bli läkemedelsexpert.

Ett stort utbud av kurser ger dig möjlighet till specialisering inom farmaceutisk biovetenskap vid vår institution under två terminer i slutet av utbildningen. En del apotekare arbetar mycket med läkemedelsinformation, både till allmänheten och till personalen inom hälso- och sjukvården. Farmaceuten är en viktig länk från läkare och kemister till allmänheten. En stor del av kurslitteraturen är på engelska.

Teori och praktik, praktiska laborationer är viktiga på apotekarprogrammet, men mycket av undervisningen är också föreläsningar och grupparbeten. Utbildningen ger en bred bas för forskning inom det farmaceutiska området. Klicka på apotekarutbildning eller uppsala vatten och avfall ab program i spalten till vänster för att få mer information om hela utbildningsprogrammet. För dem som är intresserade av att studera utomlands finns goda möjligheter att göra det. Studievägledning, funderingar om studier och karriär? Läs mer om studier utomlands. De flesta kurser examineras med en skriftlig eller muntlig tentamen. Efter slutförd utbildning ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen. Efter examen får studenterna behörighet till forskarutbildning, och som legitimerad apotekare finns möjlighet att arbeta i alla EU-länder. Utbildningen omfattar sex månaders praktik på apotek. Välkommen till oss och lär dig allt om läkemedel från idé till användning. Expert på läkemedel, många av dem som utbildas till apotekare kommer så småningom att arbeta inom läkemedelsindustrin eller på apotek.

Bion i uppsala
Barn ungdomspsykiatrin i uppsala


Sitemap