Lunds författarskola


lunds författarskola

of children's and youth literature. The Tails from the Burrow comic "Sir Nom-a-Lot and the Quest for Orange Gold" is featured in the latest issue (4-5/10) of the Swedish poetry magazine "Lyrikvännen". Dotterbolaget Galago 101, my story "Partogram" is featured in issue 101 of the Swedish magazine of independent comics. The exhibition, Shared Space på samma sida - runs between August 24th September 30th.

Men skrivskolor har naturligtvis sina baksidor. När jag bestämde mig för att ansöka var mitt nuvarande romanprojekt (tänk 10-tal, kvinnlig frigörelse och inkvisitionen) bara ett korn som skavde. Det egna skrivandet i centrum, utbildningens stomme utgörs av de litterära projekt studenterna arbetar med vilka diskuteras i textsamtalsgrupper. Ett övergripande syfte med denna andra kurs är att skriva en text som potentiellt riktar sig ut mot en litterär offentlighet. På avancerad nivå, författarskolan har två fristående kurser i litterär gestaltning på avancerad nivå, omfattande totalt 60 hp: fördjupningskursen lufm11 och magisterkursen lufm22. Motivering till antagning eller avslag lämnas inte. Avgörande för antagningen är den litterära kvaliteten på skrivprovet.

Det skulle säkert vara välbehövligt och givande! De båda kurserna har i stort sett samma struktur: tre schemalagda campusveckor per termin med cirka fem veckors mellanrum. Tänk dig ett tiotal personer engagerade i din hotell baltzar malmö text, alla med olika bakgrund och erfarenheter. Till den 15 augusti ber vi dig skicka in projektbeskrivningen (högst en sida). Det egna skrivandet går som en röd tråd genom hela utbildningen och upptar en betydande del av studierna. Sidansvarig: se, utskrift av /forfattarskolan/.

Lunds universitets författarskola has 412 members. För alla som gått, går, kommer att gå, eller undervisar/handleder på utbildningen. Kursen lufa05 är det första steget i den tvåriga utbildningen i litterär gestaltning vid Lunds universitet. Språk- och litteraturcentrum Lunds universitet Box 201, 221 00 Lund Telefon: reception. Intresset för Lunds universitets författarskola har som tidigare år varit stort.


Sitemap