Korttidsmätning radon stockholm


korttidsmätning radon stockholm

behöver mätningar göras i alla småhus. Radonova har mätt upp årsmedelvärden för vissa fastigheter i Stockholm där halten radongas legat uppåt 9000 Bq/m3. Vattnet måste vara friskt och inte ha stått i rören någon längre tid.

Sandvik coromant stockholm, Tommy körberg stad i ljus stockholm, Turkisk ambassadör i stockholm, Svampskog nära stockholm,

Visa alla, radon, ventilation, okategoriserad. Därför bör ica oj helsingborg carl krooks gata helsingborg du göra en ny radonmätning med jämna mellanrum. Du beställer ett visst antal radondosor beroende på vilken typ av hus eller fastighet du har via vår webbshop. Skulle du behöva en radonmätning snabbt för att få ett ungefärligt värde, exempelvis vid en bostadsförsäljning, så kan du göra en korttidsmätning. Korttidsmätning, för att få en indikation på om det finns radonhalter i inomhusluften. Hur radonmätningen går till, en radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. För att radonet inte ska försvinna ut genom flaskan måste en specialflaska användas.


Sitemap