Skrynkla djordjevic vencanje


skrynkla djordjevic vencanje

najvie 4 puta. U toku obruenja, mladenci, kumovi, dre u rukama svee, kao simbol istote i nevinosti. U zadnje vreme mladenci praktikuju da se venavaju u restoranu. Prilikom zakazivanja venanja potrebno je sveteniku dostaviti crkvene krtenice vaei lini dokument, ova dokumenta su potrebna zbog uzimanja podataka. Te svee kasnije ostaju u crkvi, a mogu se poneti i uvati kao draga uspomena na dan venanja.skrynkla djordjevic vencanje

Dan predvidjen za venanje, odnosno svadbu, ak i danas u ku, prepun je paganskih obiaja.
Mnogo je simbolike, mnogo zatite od navodne potencijalne crne magijePrimeri loih paganskih.

Venci simbolizuju celomudreni ivot mladenaca do venanja i blagoslov crkve za njihov zajedniki ivot u slavu Boga i svojih blinjih. Smatra se da e oni biti sledei za udaju i enidbu. Svetenik pita mladence, prvo mladoenju pa zatim mladu, da li pristaju na brak. Prema pravilu Srpske Pravoslavne Crkve, obred venanja u crkvama se obavlja u toku prepodneva. Mladenci i kumovi staju ispred oltara, gde svetenik vri in veridbe prstenovanja.

Preporuili bi smo Vam da ovaj obiaj spojite sa upoznavanjem Vaih porodica, kao i najbliih prijatelja i rodjaka. Predbrani ispit, najmanje est nedelja pre datuma venanja mladenci treba da zakau sastanak sa svetenikom da bi se obavio Predbrani ispit. (Krunom je zamenjen venac od lovorovog lia.) Zajednika aa (pehar obino srebrna, zamena je za svetu tajnu priea. Venanje odnosno sveta tajna braka je molitveni in, kojim se u pravoslavnoj crkvi sjedinjavaju dvoje ljudi za itav ivot. Fotografija: Zamurovic Photography, kada i gde se zakazuje crkveno venanje? Dan kada izgovarate sudbonosno DA, treba da bude jedan od najlepih dana u Vaem ivotu. Budui suprunici ne smeju biti kumovi. Prilikom planiranja svog najvanijeg dana, mladenci detalje obraaju bukvalno na sve.


Sitemap