Umeå öppna data


umeå öppna data

kunskap. Den börjar bli rejält åldersstigen men Umeå kommun sammanställde våren 2012 en sammanfattande översikt kring fenomenet öppna data som en del i projektförberedelserna till deras första projekt som berörde Öppna Data. Öppna data (Open data) är en del i öppen förvaltning (Open government) som i stora drag går ut på att styrandet ska vara öppet, tydligt och att informationen ska finnas tillgänglig för alla. Visar vägen till närmaste apotek. Listan toppas av Storbritannien, USA och Danmark.

En kort sammanfattning kring EU:s inställning och en kort FAQ finns på denna länk. Det finns också en hög IT-kompetens och en tradition av öppenhet i Sverige som bör underlätta den här processen. Här finns en länk till direktivet som pdf. Detta både för kommersiella och ideella ändamål. Exempel på hur data används Öppna data kan användas på många olika sätt, här har vi ett par exempel på hur just vårt data använts. Detta leder till att beslutsfattandet lämnas till de enskilda myndigheterna, som alla har olika metoder för att genomföra de här förändringarna, och att de lösningar som tas fram inte samordnas. Man ska också automatiskt kunna ta del av uppdateringar. E-delegationen har fått i uppdrag att öka möjligheterna att få tillgång till den här sortens information i Sverige.

Umeå kommun har även tagit fram en kort film om deras Öppna Data. Även Finland och Norge placerar sig före Sverige på denna lista. Det är också ett fält med väldigt många aktörer. Många olika aktörer, detta är dock inte något man kan veta på förhand. OpenNorth är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Skellefteå kommun, Umeå kommun och Umeå universitet. Vackertvä använder i sin tur data ifrån smhi. Det saknas dock en politisk inriktning och styrning på det här området. I, open Spending visas ett exempel på hur öppet budgetdata kan användas. Det har dock visat sig att många myndigheter inte har koll. Ett annat exempel där man jämför data från Skellefteå och Umeå finns på denna länk: darteq AB har skapat en app för Android och Apple som använder sig av det data om idrotts- och fritidsanläggningar som vi publicerat som öppen data. En viktig utgångspunkt i PSI-lagen är att hindra att myndigheter missbrukar information genom att till exempel lägga diskriminerade villkor, och inte göra informationen tillgänglig för exempelvis vissa personer eller företag.


Sitemap