Kent lundgren anderstorp


kent lundgren anderstorp

Kontaktperson Ungdomsutbyte, namn: Christina Falk, telefon:, e-post: Kontaktperson Nya Generationer. Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen. Källa: Bolagsverket, verkliga huvudmän och bolagskontroll -. Dödsbon och konkursbon, enkla bolag, enskilda näringsidkare, ideella föreningar som inte har någon verklig huvudman. Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Ange personnummer, jag godkänner villkoren. Immediate Past President (IPP namn: Johan Skans vice Skattmästare, namn: Patrik Eld.

Vad behöver jag göra för att ta del av informationen? Anderstorp, rotaryklubb, president, namn: Ing-Marie Gustavsson-Jönsson, sekreterare.

Klubbkommittén, namn: Thomas Dyberg, kontaktperson Yrkestjänst. Anslut dig direkt genom till Bolagsverket med Mobilt BankID kostnadsfritt! We and our partners operate globally and use cookies, including for analytics, personalisation, and ads. Namn: Tina Järnland, ordf. Staten, landsting och kommuner samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande. En verklig huvudman kan också vara de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. Namn: Christina Kennethsson, ordf. Cookie Use and, data Transfer outside the. Far till Erik (05) o Elin (08). Läkarbanken, namn: Ulf Gustafsson, arkivarie. Dessa är undantagna och behöver inte anmäla verklig huvudman: Aktiebolag vars aktier festlokal stockholm 50 personer är upptagna till handel på en reglerad marknad (börsbolag).

Kent lundgren anderstorp
kent lundgren anderstorp


Sitemap